Det är viktigt att tänka på taksäkerheten, både för dem som arbetar uppe på taket och gående. Vi erbjuder hjälp med att välja olika typer av lösningar till taksäkerhet samt montering av följande taksäkerhetsanordningar:

  • Glidskydd
  • Snörasskydd
  • Takbryggor
  • Steganordningar
  • Skorstensstege och plattform för sotare
  • Lösningar för förankringspunkter