Sedumtak, eller så kallat grönt tak, är ett alternativ om man vill ha en attraktiv och lättskött lösning.

Fördelar med sedumtak:

  • Bullerdämpande
  • Ger bättre luftkvalitet kring byggnaden
  • Skyddar takets tätskikt från UV-ljus, vilket förlänger tätskiktets livslängd
  • Isolerar byggnaden året runt, vilket ger en jämnare inomhustemperatur
  • Lätt att underhålla