Takisolering

Med hjälp av effektiv och hållbar takisolering ökar du både energieffektiviteten och brandsäkerheten i din bostad eller fastighet.

Det är viktigt med takisolering. Genom att tilläggsisolera taket sparar man energi, vilket är en bra investering om man har dyra uppvärmningskostnader. Isoleringen skyddar även från fukt och mögel under alla årstider och ger en trevligare inomhusmiljö året om.

Vi hjälper att hitta hållbara lösningar för takisolering som håller värmen kvar inomhus.